Fysieke belasting neemt toe

Fysieke belasting neemt toe

Fysieke belasting is de belasting die je ondervindt tijdens lichamelijke arbeid, bijvoorbeeld bij het tillen en verplaatsen van cliënten. Door een toename van complexiteit in de zorg zien we de fysieke belasting drastisch toenemen. Bewegen is gezond en belangrijk, maar lichamelijke overbelasting leidt tot gezondheidsklachten en verzuim.

30% van verzuim door fysieke overbelasting

Lichamelijke overbelasting veroorzaakt verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ruim een derde van verzuim in de zorg hangt samen met fysieke overbelasting. Dat is in onze ogen écht niet nodig. Voorkomen dat klachten ontstaan is wel degelijk mogelijk. 
Bijvoorbeeld door het goed gebruiken van hulpmiddelen.  Wat opvalt is dat het trainen in goede til- of werktechnieken alléén niet genoeg helpt. Belangrijker is dat er door een goed tilprotocol grenzen worden gesteld aan de lichamelijke belasting. Alles wat 'te' zwaar is, moet inzichtelijk zijn en voorkomen worden.

Met veel verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hebben wij veel bereikt. We kunnen aantonen dat door een goed protocol, de juiste hulpmiddelen en blijvende aandacht, blijvende veranderingen gemaakt worden. Ook op langere termijn. De rol van de werkgever is hierin belangrijk. Bijvoorbeeld bij het nemen van maatregelen, om te voorkomen dat de verzorgenden schade kunnen oplopen door fysieke overbelasting.

We helpen graag bij richtlijnen en oplossingen om lichamelijke overbelasting te voorkomen.
Bel voor een afspraak met onze adviseur.