Inzicht in milieu-impact als basis voor verdere verduurzaming

Inzicht in milieu-impact als basis voor verdere verduurzaming

Begin dit jaar ondertekende JOYinCARE de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, waarmee we ons gecommitteerd hebben aan het leveren van een bijdrage om de zorgsector te verduurzamen. Een stap waar we erg trots op zijn en wat perfect aansluit bij onze visie om de zorg ook op lange termijn beschikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Inmiddels hebben we verschillende maatregelen getroffen om onze milieu-impact te verbeteren en hebben we een strategie opgesteld om dit ook in de toekomst te blijven doen. Om het effect van deze maatregelen inzichtelijk te maken, zijn we de samenwerking aangegaan met regeneratief adviesbureau New Economy.

Life Cycle Assessment

Als onderdeel van ons Green Care Concept, brachten we eerder dit jaar een aantal nieuwe tilbanden op de markt; de Comfort tilbanden. Deze tilbanden zijn gemaakt van gerecycled polyester en kunnen aan het einde van de levensduur weer verwerkt worden tot nieuwe stof.

Om de positieve milieu-impact van deze nieuwe tilbanden te meten, heeft New Economy een Life Cycle Assessment (LCA) uitgevoerd. Dit is een methode om de milieu-impact van een product, proces of dienst gedurende de hele levenscyclus te beoordelen. Het omvat het analyseren van milieueffecten in verschillende categorieën, zoals klimaatverandering, grondstoffenverbruik en water- en luchtvervuiling, waarbij de milieu-impact wordt uitgedrukt in ecokosten. Voor JOYinCARE werd de milieu-impact van de nieuwe Comfort verblijfsband vergeleken met die van de VIP verblijfsband. In de grafiek hiernaast zie je de resultaten. De conclusie? De milieu-impact van de nieuwe tilband is circa 30% lager dan die van het bestaande model!

Meer informatie over de resultaten van de LCA vind je op deze pagina

Langetermijnvisie met behulp van nulmeting

De verkregen inzichten uit de LCA moedigden ons aan om verder te kijken dan enkel de milieu-impact van onze tilbanden. Om die reden hebben we New Economy ook gevraagd een bedrijfsbrede nulmeting uit te voeren. Waar een LCA zich richt op de milieu-impact van een specifiek product of proces, geeft een nulmeting een duidelijk beeld van de milieu-impact van de gehele organisatie. Het laat zien met welke toekomstige duurzaamheidsuitdagingen en veranderende wet- en regelgeving je als bedrijf te maken krijgt en hoe je je strategie hierop kunt aanpassen.

Loes Schilderink, directeur Innovatie bij JOYinCARE, vertelt:

We hebben duurzaamheid geïntegreerd in de kern van onze bedrijfsactiviteiten, zodat het niet slechts een apart initiatief is. Bij het verplaatsen van ons magazijn van Nunspeet naar de productielocatie in Assen, werd bijvoorbeeld de duurzaamheidsimpact meegenomen in de besluitvorming. Daarnaast hebben we een projectgroep die zich bezighoudt met productontwikkeling en nu duurzaamheid als een van de belangrijkste aspecten beschouwt, waarbij de kosten en marges in verhouding staan tot de duurzaamheidsdoelstellingen. We hebben waardevolle inzichten en feiten van New Economy ontvangen, wat heeft bijgedragen aan onze bewustwording.''

Verduurzaming is een onderwerp dat binnen alle activiteiten van JOYinCARE meegenomen wordt. Door de verkregen inzichten te delen met onze klanten, willen we hen helpen bewuste keuzes te maken en duurzaamheid mee te nemen in hun besluitvormingsproces. Op deze manier blijven we ons, in samenwerking met de gehele keten, inzetten voor een duurzamere zorgsector.

Ben je benieuwd hoe het gebruik van onze producten kan bijdragen aan het verbeteren van de milieu-impact van jouw organisatie? Neem dan contact met ons op, we rekenen het graag samen met je uit. En wil je meer weten over de samenwerking tussen New Economy en JOYinCARE? Lees dan het gehele interview op de website van New Economy.

Naar het interview

Specialist op dit gebied
Loes Schilderink Directeur Innovatie 0341 - 76 80 80 Contact
Joyincare portretten hr

Wil je vaker van ons horen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief! Die versturen we 4x per jaar en zit bomvol zinvolle tips én nieuwe oplossingen.