ViniGiGipro

ViniGiGiproDe ViniGiGipro kan

  •  eenvoudig op de vinger worden geplaatst. De wijsvinger is aan te bevelen
  •  gemakkelijk verplaatst en omgedraaid worden tijdens het gebruik
  •  onder verschillende hoeken gebruikt worden, met uitzondering van de verticale houding
  •  gebruikt worden terwijl de zorgverlener (schuin) achter of (schuin) voor de cliënt staat

Stappenplan

  • Handenwassen volgens het protocol
  • Handschoenen aantrekken
  • Spoel de ViniGiGipro af onder stromend water
  • Zet de ViniGiGipro op een vinger van de hand waar niet mee wordt gepoetst
  • Plaats het mondstuk (kop) van de ViniGiGipro tussen de tanden en kiezen tot de gewenste ruimte is gecreëerd en de tandenborstel makkelijk gebruikt kan worden
  • Reinig de ViniGiGipro na gebruik, Gebruik de ViniGiGipro niet langer dan 1 week en vervang indien nodig eerder.

Voor de brochure van de ViniGiGipro klik hier